Mentális Analízis


A Gold Tunnel System által használt RISE (Ruler-Individual-Supporter-Expert) egy, az egyén személyiségének definiálásával az adott egyén döntéshozatali mechanizmusát, ebből adódóan motivációs térképét beazonosító rendszer, melyet az üzleti életben 17 évvel ezelőtt kezdtek el alkalmazni. A RISE rendszerét az üzleti sikereknek, illetve az alapítók sport iránti elhivatottságának köszönhetően kezdték alkalmazni a sportban.

A sportolók kiválasztásában, a csapat összeállításában, a motivációs mechanizmusok kiépítésében és az edzők, illetve a játékosok felkészítésében alkalmazható rendszer több sportág terén rendelkezik tapasztalattal. Fontos területe az élsportolóvá válás folyamatának támogatása és az élsportolói lét menedzselése, a sikeresen működő csapatok összeállításához szükséges kiválasztás, a motivációs rendszerek felépítése, az utánpótlás módszertanának felépítése és menedzselése, a játékosok megfelelő irányba történő terelése.

A rendszer alapjait a Marston-féle üzleti pszichológiai rendszer adja. Amíg a közel 100-éves pszichológiai rendszer a viselkedés tipizálását helyezi a fókuszba, addig a RISE egyértelműen a személyiség beazonosítására fekteti a hangsúlyt. A legfőbb különbség a Gold Tunnel System háttérrendszere és a jelenleg az üzleti és a sport területén alkalmazott rendszerek között, hogy ez a rendszer képes az adott egyén „eredeti személyiségét” is beazonosítani, amely a krízishelyzetben történő döntéshozatalért felelős. Ennek a faktornak az ismerete elengedhetetlen a sportolók beazonosításához, hiszen karrierjük során egy-egy megmérettetésen folyamatosan krízishelyzetnek vannak kitéve. Továbbá meg tudja határozni az „eredeti személyiség” és a beméréskori személyiségállapot – „jelen személyiség” – közötti különbséget, vagyis az egyén személyiségváltozásának, módosulásának mértékét. Így fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy a szakemberek, a sportolót körülvevő menedzsment milyen „meglepetésekre”, változásokra számíthat egy amúgy általuk jól ismert sportoló kapcsán, például egy fontos téthelyzetben.

A rendszer képes beazonosítani a „rövid távú álarcot” amely megmutatja, hogy az elkövetkezendő maximum 12 hónapos időtávlatban a versenyző milyen viselkedési formát tart célravezetőnek ahhoz, hogy céljait elérje. A rendszer teljes „személyiség-életpályát” tud definiálni az egyén számára, és biztosítja a tökéletes motivációs környezetet felhasználói számára. További különbség, hogy a RISE egyedi generációs kutatásának köszönhetően a különböző korosztályok közötti motivációs különbségeket is képes definiálni, 12 éves, illetve 4-éves periódusokat alkalmazva.

A rendszer képes az úgynevezett VERSENY ÁLARC meghatározására is. A sportolók bemérésekor definiált index megmutatja, hogy az adott sportoló milyen viselkedés formát hajlamos leginkább felvenni egy intenzív, verseny periódusban, ahol folyamatos, sorozatterhelés éri őt. Ezek a periódusok általában egy jól meghatározható időszakhoz köthetőek, melyek lehetnek hazai vagy nemzetközi megmérettetések - Olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság - ,ahol több alkalommal szükséges a maximális teljesítményt nyújtani. De alkalmazható egy adott verseny és annak előkészítése időszaka alatt várható viselkedés beazonosítására is, ahol egyetlen maximális teljesítményt kell nyújtania az adott sportolónak.

A Gold Tunnel System szerint azért fontos ennek a rendszernek az alkalmazása az élsportban, mert könnyedén le lehet vezetni az adott ember döntési mechanizmusát, motivációját, befolyásolási pontjait. Ezzel óriási mankót adhatunk az edzők, szakemberek kezébe a sport világában is, hogy melyik sportolót hogyan lehet kezelni, motiválni, fejleszteni, kiválasztani.
A kimagasló teljesítmény eléréséhez a fizikai képességek mellett magas szintű mentális, pszichés erőre és kiemelkedő kognitív képességekre van szükség. A rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal felmérhetőek és fejleszthetőek a sportolók érzékelő képességei és sporthoz kapcsolódó személyiségjegyei egyaránt.

A Gold Tunnel System által továbblépési lehetőségként használt képességfelmérő rendszer tesztcsomagja az élsportolók jellemzőit és képességeit vizsgálja meg.

Ahogy az állóképesség, gyorsaság, a testi erő formálható, ugyanúgy fejleszthető a sportoló ütemérzéke, memóriája, reakcióideje, koordinációs képességei, periférikus látása, elővételező képessége, motivációja, melyekkel még ügyesebbé válhat a sportban.
Az érdekérvényesítési képesség, döntésképesség, önbizalom, segítőkészség, kockázatvállalás mind-mind olyan jellemzők, melyek az élsportban meghatározóak.

A kognitív (érzékelő) tényezők megfelelő szintjei támogatják a sportteljesítményt. A szelektív, fókuszált és hosszútávon fenntartott figyelem, ütemérzék, a lényeglátás, a stressz tolerancia vagy a rövid távú és vizuális memória olyan mérhető és fejleszthető területek, amik más dimenzióba helyezhetik a sportolók teljesítményét..

A rendszer segítségével meg tudjuk állapítani, hogy verseny közben a sportoló mennyire tudja beépíteni a külső, lényeges utasításokat, és milyen mértékben képes kizárni a lényegtelen, zavaró külső ingereket. Az eredmények mentén egyedi fejlesztési terv alakítható ki egy-egy játékos számára vagy akár csapatszinten is.

vissza